- Disse områdene vet vi er vanskelige å få ryddet i ordinære dugnadslag