- Det er historisk for en urfolkskvinne

Miriam Aclima Baglund skal ta imot to politikere fra Guatemala.