Selv om allerede det finnes ladepunkter på Hitra og Frøya, savner elbil-sjåfører en hurtigladestasjon, ikke minst for lengre reiser. Også lokalavisa mottar jevnlig henvendelser med spørsmål om hvor man kan lade. Nå forteller rådmann Laila Hjertø at det snart blir muligheter for hurtiglading også i Fillan.

- Vi er kommet like langt som Snillfjord når det gjelder elbil-hurtigladestasjoner. Vi har også fått tilskudd til to hurtigladestasjoner i Fillan sentrum og har avtale med Fortum, etter innhentet pris fra flere, forteller Hjertø til lokalavisa.

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har skrevet, har Snillfjord kommune fått innvilget pengestøtte fra Enova for å etablere en hurtigladestasjon for el-biler. Snillfjord har skrevet kontrakt med selskapet Fortum Charge & Drive Norway, som stille som partner for etableringa ved dagligvarebutikken på Krokstadøra. På Hitra blir stasjonen etablert på Fillan, forteller Hjertø.

- Vi har gjort klart for strømforsyning utenfor rådhuset. Vi venter på at Fortum skal komme og bygge. For øvrig har vi fra Miljødirektoratet fått tilskudd til elbil-ladere for egne biler. Vi har ønsker etter hvert at alle kommunale biler skal bli utslippsfrie, men vi må ta hensyn til investeringsrammer og geografi. Den rette teknologien er ikke langt unna, sier Hjertø.

- Åpner øyene for elbilene

Snillfjord kommune merker godt at det er forventinger til kommende ladestasjonen for elbiler på Krokstadøra.

- Vi får to-tre henvendelser i måneden om ladestasjonen, så det ryktes bra. Interessen er stor, sier Kjell Ivar Framås i Snillfjord kommune til Hitra-Frøya.

Hurtigladestasjonen på Krokstadøra vil lette turene for elbilister langs Lakseveien.

- Jeg har sagt at denne ladestasjonen vil åpne øyene for elbilene, her får de et springpunkt videre. Det går jo en del strøm mellom Orkanger og Hitra og Frøya, sier Framås. Byggetillatelsen er gitt, nå venter utbyggerne bare på mer "utbyggingsvennlig" vær til å kunne sette igang.

- Det må bli bart ført og tele-fritt. Vi har stipulert, veldig løst, en ferdigstillelse en gang mellom påske og 17.mai, forteller Framås.

Trekker folk til Krokstadøra

Hurtigladestasjonen skal bygges ved dagligvarebutikken på Krokstadøra. Rådmannen i Snillfjord har tidligere uttalt at dette vil være et positivt tiltak for virksomheter, fastboende og besøkende i kommunen.

- For Krokstadøra som tettsted vil etablering av en hurtigladestasjon for elbiler kunne gi en verdifull økning i trafikk på butikk og kro. Erfaring fra andre steder med hurtigladere viser at folk gjerne handler litt eller tar seg en matbit/kaffe mens de venter på at bilen skal lades, vurderer rådmannen.

Planen for Krokstadøra er å bygge en ladestasjon der fire biler kan lade samtidig, hvorav to biler kan hurtiglade samtidig og to lade mellomraskt samtidig.

De tekniske spesifikasjonene sier: "Ladere vil være 2 stk. 50 kW DC hurtigladere og 1 dobbel AC-stolpe 2 x 22 kW med kontakttyper CCS, CHAdeMO og Type 2 Mode 3.Plassering og dimensjonering av strømtilførsel gjør at det enkelt kan oppgraderes med kraftigere ladere, eller flere ladere."