Hva med å utnytte den ledige plassen i parken i Fillan sentrum både til lekeplass og til utescene for konserter og andre aktiviteter?

Da Håvard Sivertsen fra Sandstad leste i lokalavisa på tirsdag om lekeplass-planene i Fillan sentrum, satte han seg umiddelbart ned og skrev et brev til lokalpolitikerne hvor han oppfordret dem til å ha flere tanker i hodet samtidig. Plassen, som ligger i parkområdet mellom Hjorten kjøpesenter og Mediehuset, har et åpent, gruslagt område som hittil ikke er ferdig utviklet. Da kommunens driftssjef uttalte i avisa at en framtidig lekeplass i Fillan sentrum er tenkt plassert i dette området, satte Sivertsen seg ved tastaturet.

- Det er flott! Fillan trenger en lekeplass. Jeg håper imidlertid at denne plassen kan få flere bruksområder. Pr. i dag har Fillan sentrum ingen utescene, skrev Sivertsen, som er musiker og i brevet titulerer seg som "kulturinteressert hitterværing".

Lekeplass, markedsplass og kulturarena

- Hva om det anlegges et flerbruksareal på denne plassen? En lekeplass, hvor apparater midlertidig kan fjernes, som også kan gjøres om til en markedsplass eller kulturarena. Hva med å bygge en paviljong/utescene som kan brukes til små og store konserter, arrangementer og aktiviteter? fortsatte Sivertsen i brevet.

Nå når det reises hotell på tomta etter Hjorten-brannen, er det ikke lenger utescene i Fillan. Spesielt merkbart ble det under årets Sommerfillan, mener Sivertsen, og utdyper sine tanker overfor lokalavisa:

- Jeg registrerte at den kulturelle delen av Sommerfillan ble holdt inne i Hitrahallen. Det mener jeg er dumt når resten av arrangementet foregår utendørs. Lekeplass er fint og det er det behov for, men dette arealet må kunne benyttes til flere ting. Og ikke bare utescene for konsert, men også et område for martna, 17.maifeiring, juletretenning... poenget mitt er at vi må prøve å lage et areal som kan brukes til mest mulig. I hvert fall må det diskuteres før man eventuelt låser det til å bli bare en lekeplass, mener Sivertsen.

For utescene er det behov for, mener han.

- Den forrige utescenen ble jo brukt rett som det var , sier han.

Rask og positiv respons

Og responsen på eposten til politikere og administrasjon har vært rask og positiv.

- Synes ditt innspill er veldig bra. Det nye kommunestyret kan jo ta frem noen av planene som var for Sentrumsparken. Der var det lagt inn en scene på området. Flere gode forslag som var med den gangen. Gode innspill bør det åpnes for når vi skal se på dette på nytt, svarer Eldbjørg Broholm (Ap).

- Godt innspill, men jeg trodde da ("i min visdom") at det var akkurat det du foreslår dette området var tiltenkt som. Enda bedre er det kanskje hvis det lar seg kombinere, svarer Dag Willmann (H).

- Du berører noe viktig her. Vi kan planlegge en fleksibel "arena "som kan brukes både til underholdning og lekeplass for barn. Politisk vil jeg være meget positiv til dette, svarer Per Ervik (Pp).

Kanskje kan det være lettere å få næringslivet på banen hvis arealet kan brukes til flere formål, tror Sivertsen.

- Hvis området kan brukes til mer enn en lekeplass, også som en arrangements- og martnasplass som kan være med å trekke folk til handel i Fillan, vil det kanskje være lettere å få med handelsstanden og næringslivet forøvrig, sier Sivertsen.

Bidrar med kontakt mot næringslivet

- Hitra Næringsforening bidrar gjerne i forhold til kontakt med næringslivet hvis det skulle være ønskelig etter hvert, svarer Randi Storsve Lundquist, leder i næringsforeninga.

- Positivt engasjement og godt forslag, det er alltid en bra sak å tenke bredt og langsiktig, skriver hun.

Og rådmannen har også merket seg engasjementet.

- Mange positive tilbakemeldinger på innspillet fra Håvard. Jeg slutter meg til og vi tar dette med oss videre. Med næringslivet på lag må vi klare å få noe bra ut av dette, skriver rådmann Laila Hjertø.