Lokalpolitiker for Frp, Aleksander Søreng, reagerer kraftig på at rådmannen ikke støtter planen for nye boliger i Sandvika.

Sandvik Eiendom har fått utformet en plan for eneboliger og flerboligbygg som til sammmen vil kunne gi 26 nye boliger i grenda. Rådmannen foreslår at planen ikke legges ut på høring, med henvisning til at det tas høyde for for mange boliger.

- Jeg stiller meg alvorlig negativ til den vurderingen. Jeg skjønner ikke hva rådmannen holder på med. Vi politikerne har sagt at vi vill ha bebyggelse rundt om på Frøya, og ikke bare på Sistranda. I Klubben/Sandvika er det stor vekst, og det er stor etterspørsel etter boliger, sier Aleksander Søreng.

Forvaltningsutvalget i kommunen skal neste uke ta stilling til om reguleringsplanen skal legges ut på høring.