- Kan legendenes fantastiske verden ha noe å lære oss moderne mennesker?