Mens bilen ble forsøkt tauet opp av grøfta, dukket politiet opp og fattet mistanke