- Vi ser veldig fram til at alt skal komme tilbake til normalen igjen