I hele 23 år har Hege hatt ansvaret, men nå er det slutt

foto