Rødt Sør-Trøndelag og Rødt Nord-Trøndelag hadde felles årsmøte i Trondheim. Det ble der vedtatt å slå sammen fylkeslagene fra 1. januar 2019. Det ble derfor valgt to separate styrer for de kommende månedene. Jann Krangnes fra Hitra er med i det sørtrønderske styret. Krangnes er leder i Frøya/Hitra Rødt.

For Rødt Sør-Trøndelag ble følgende valgt:

  • Ronny Kjelsberg, leder

  • Kjersti Bjørnevik, nestleder

  • Ragna Vorkinnslien, kasserer

  • Styremedlemmer:

  • Tina Knarbakk

  • Jann Krangnes

  • Eivind Harsvik

Årsaken til en forsinket sammenslåing er å få bedre tid til å organisere en del formelle og praktiske ting rundt sammenslåingen, forteller partiet.

Nyvalgt fylkesleder Ronny Kjelsberg ser positivt på framtida.

- Rødt Sør-Trøndelag hadde i fjor en medlemsvekst på utrolige 77 prosent, og med en oppslutning på 2,9 prosent i Stortingsvalget 2017 har vi gjort vårt beste valg både nasjonalt og her i fylket noensinne, og med en framgang på utrolige 205 prosent er vi det fylket hvor Rødt vokser hurtigst. Nord-Trøndelags vekst i oppslutning på 189 prosent er også imponerende, og jeg mener det er realistisk å sikte mot direktemandat fra Sør-Trøndelag til Stortingsvalget i 2021, sier Kjelsberg.

- Men først kommer kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Vi har nå et historisk grunnlag for å danne partilag og stille lister i mange flere kommuner og få mange flere folkevalgte og aktive medlemmer over hele Trøndelag - dette er den viktigste jobben for det nye styret, og den jobben begynner nå, sier  Kjelsberg.