Elevene ved Knarrlagsundet oppvekstsenter holdt fredag kunstauksjon til inntekt for tv-aksjonen. Gjenstandene hadde elevene laget selv, og auksjonarius jobbet godt for å få opp budene blant medelever, foreldre og besteforeldre i salen.

De viser også denne videoen, som lokalavisa har fått tilsendt.

Har du også en aktivitet til inntekt for tv-aksjonen? Send gjerne bilde og en liten tekst til lokalavisa på post@hitra-froya.no

TV-aksjonen 2017 går i år til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Lokale husstander vil få besøk av bøssebærere søndag 22. oktober. TV-aksjonen er Verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.