- Det er fortsatt sånn at det er flest frøyværinger som handler her. Jeg våger ikke anslå hvor mange prosent av kundene våre som kommer gjennom tunnelen for å handle, men det er en god del. Vi har hele Hitra som vårt marked, sier Arnt Breivoll, daglig leder på Coop Hamarvik byggmix.

Fastlandssambandet – som også bandt sammen øyene Frøya, Hitra og Fjellværøya - har betydd mye for hvordan folket i øyregionen arbeider, handler og beveger seg. Men så lenge det var bomstasjoner internt på øyene, satte det sine begrensinger for ferdselen. Derfor kan fjerningen av bommene på Ansnes og Dolmøya i 2003 regnes som det virkelige startskuddet for at Hitra og Frøya ble et felles arbeids- og handelsmarked.

- Det var bommen som var den store bremsa. Det var da den forsvant at det begynte å skje. Det er ikke bare til byggmixen at det kommer hitterværinger for å handle. De bruker dagligvaren her, og elektroen på Sistranda har mange, sier Arnt Breivoll.

Felles arbeidsmarked

De siste tallene viser at 145 arbeidstakere bor på Hitra og arbeider på Frøya. Det er 6,2 prosent av alle hitterværinger som er i arbeid.

173 personer pendler motsatt vei. Det betyr at 7,3 prosent av frøyværingene som er i arbeid, arbeider i nabokommunen.

På Coop Byggmix på Hammarvika er andelen pendlere betydelig høyere: fire av ni ansatte bor på Hitra. Inkludert den daglige lederen.