Denne uka kontrollerer Statens vegvesen beltebruk i busser over hele landet. Passasjerer og sjåfører uten belte risikerer et gebyr på 1.500 kroner.

Under kontrollene i vår ble til sammen 237 passasjerer over hele landet ilagt gebyr i løpet av en uke med kontroller. Andelen som bruker belte i buss og som er klar over at det er påbudt å bruke belte i buss, øker. Flere har i tillegg blitt flinkere til å si ifra til andre som ikke bruker belte.

- Vi ser i våre kontroller at flere fester på seg beltet på bussen nå, men vi er nødt til å holde trykket oppe for å minne passasjerene på hvor viktig det, sier Annette Henden i Statens vegvesen i Region midt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få ungdom til å feste på seg beltet.

Kontrollene vil foregå i busser som har belte til alle sine sitteplasser, og ingen ståplasser.

Ni mennesker ble drept i bussulykker i tidsrommet 2014 til 2016. Flere av de omkomne kunne reddet livet om beltet var på. De mest alvorlige bussulykkene vi har hatt i Norge har vært i busser der det har vært belter, men hvor de dessverre ikke var i bruk.