Sendes fra Frøya til Island for å fôre to millioner fisk