Kalle og Andres mannskap har en snittalder de fleste andre bedrifter ikke har maken til