Arbeiderpartiet mister 4 prosentpoeng i forhold til stortingsvalget for fire år siden, men er likevel det klart største partiet i Frøya under årets valg. Partiet oppnår 36,3 prosent av stemmene.

Fremskrittspartiet overtar som Frøyas nest største parti etter en framgang på 1,2 prosentpoeng samtidig som Høyre går tilbake 1,6 prosentpoeng. Disse partiene oppnår henholdsvis 19,3 og 19,0 prosent av stemmene.

Størst framgang er det Senterpartiet som har, med hele 6 prosentpoengs framgang til 9,9 prosents oppslutning.

Valgresultatet:

Valgresultat i Frøya kommune pr. kl. 22:52 når 99,8 prosent av stemmene er opptalt:

Rødt: 2,3% (+2,0)

Sosialistisk Venstreparti: 3,8 % (-0,2)

Arbeiderpartiet: 36,3 % (-4,0)

Senterpartiet: 9,6 % (+6,0)

Miljøpartiet De Grønne: 1,3 % (0,0)

Kristelig Folkeparti: 2,0 % (-1,6)

Venstre: 3,6 % (-2,2%)

Høyre: 19,0% (-1,6)

Fremskrittspartiet: 19,3% (+1,2)

Alliansen: 0,1% (+0,1)

Helsepartiet: 0,5% (+0,5)

Liberalistene: 0,0% (0,0)

Demokratene i Norge: 0,0% (-0,1)

De Kristne: 0,1% (-0,4)

Kystpartiet: 0,3% (0,0)

Piratpartiet: 0,2% (-0,2)

Pensjonistpartiet: 1,4% (+0,5)

Blanke: 0,8 % (+0,4)

Frammøte: 70,4 prosent