Mari oppfordret til kjøp av «liksom-pils». Nå renner spleise-pengene inn