Inviterer til samarbeid for å bedre mobildekningen i utkant-Norge

foto