- Vi har ingen valg - det blir helt sikkert en ny bru