Hvor motiverte er de til å fortsette? Her er det de svarer sjøl