Jørgen visste i tidlig alder at han ønsket å jobbe med mennesker