Laveste fellingsprosent på 10 år - hjortebestanden på vei ned