Både i den daglige drifta og ved Frøyafestivalen, har grusdekket på området vært en ulempe ved dårlig vær.  Det har blitt sølete, og i tillegg har det samlet seg store dammer som har vanskeliggjort bruken og framkommeligheten på våte dager.  Derfor ble det besluttet å planere arealet og legge fast dekke.

Arbeidet ble utført i løpet av noen timer på mandag av Veidekke.  Mandag morgen sto folk og maskiner parat til å starte arbeidet, og asfalten hadde i løpet av helga kommet med båt fra Kristiansund.  Fra kaiplassen på Nesset ble den varme massen grabbet over i biler som gikk i skytteltrafikk til Siholmen.  Der gikk leggingen som planlagt av det rutinerte mannskapet.

Frøy Eiendom som eier området, har ingen planer for ny bruk av plassen.  Den vil fortsatt være parkeringsplass, brukes til omlasting av gods for lokale næringsdrivende, oppstillingsplass for tyngre utstyr, og ikke minst festplass og konsertarena en gang i året.  Det nye er bare at heretter kan man gjøre alt dette tørrskodd.