Kraftig bølge vippet båten rundt: - Veldig mye ros til de som hjalp

foto