Mange er skeptiske til utvidelse av industriområdet