Mange er skeptiske til utvidelse av industriområdet

foto