Alisas studievenner har aldri kjent noen som har prøvd å ta sitt eget liv. Vennegjengen lokalt derimot, begynner å kjenne ganske mange

Alisa Mellemsæther ville ikke leve lenger, men hun turte å be om hjelp. Det er hun glad for i dag. Foto: privat