Alisas studievenner har aldri kjent noen som har prøvd å ta sitt eget liv. Vennegjengen lokalt derimot, begynner å kjenne ganske mange

foto