Fem kvinner og tre menn vil bli ny oppvekstsjef på Hitra