Elin slutter som kultursjef: - Jeg er et skolemenneske

foto