Heimevernet for Hitra og Frøya: – Alt befal blir innkalt