På tur utover til Kvistalykta på Frøya idag ble vi forundret over valg av sted, her er det jo blankskurte berg ogklipper som storhavet holder rent. Men ved ankomst ute på de blankskurte klipperble det klart hvorfor dette stedet er valgt for strandrydding. Alt søppelet som hardrevet i land er av slike mengder at det en formidabeloppgave Frøya Turlag har tatt på seg å prøve å rydde opp.

Det var møtt opp en liten gruppe folk tilarbeidet i dag (lørdag), der er også familien Skaget. Mor Vigdis er litt skuffet over at deter så lite oppmøte på slike dager, mens far Ketil og datter Sara samler i sekkersammen noen som er fra Latvia og Polen.

Sara Skaget er ofte på tur her ute på Kvisten. - Det er ikke greit at det kastes så mye ut i naturen, sier Sara.

- Det er så mye rot at vi trenger flereryddedager, sier leder i Frøya Turlag, Gunhild Riber.

- Det er så mye å ta tak i atvi trenger hjelp fra andre også, sier hun.

Det er mest søppel fra industri og fiske,men også fra andre aktører som kaster søppel i naturen. Det er alt fraskosåler, kulepenner, trevirke til et utall av plasttau og andre plastartikler.Noen av dunkene inneholder også rester fra ukjent opphav.

Det skulle nærmest ha vært ett offentligansvar å rydde i alt søppel som ligger i vår naturskjønne kystlinje, det erikke presentabelt når turistene kommer for å se vå rene kystlinje fra sør tilnord. Frøya Turlag samarbeider med NaturvernforbundetHitra-Frøya og minner om den store strandryddedagen 10. mai.