To til legevakt etter kollisjon ved Åstfjordbrua

foto