- Dette gjør overgangen fra barnehage til skole lettere