I valget mellom 19 innsendte forslag fra billedkunstnere og kunsthåndverkere over hele landet, er det utformingen fra kunsnterne Astri Reppe fra Frøya og Lise Skjåk Bræk som Nidaros bispedømmeråd har falt for.

Bispekåpen er sammen med bispekorset et av biskopens fremste embetssymbol. Den uttrykker det kall og den myndighet som er gitt biskopen av kirken og den posisjon embetet har i vår tid. Preseskåpa ferdigstilles i disse dager, men skal ikke offentliggjøres før til våren.

- Til embetet som preses vil det nå bli laget en bispekåpe som vil ha stor symbolverdi for preses sin representasjon og oppdrag for kirken, forteller Nidaros bispedømmeråd.

Tildelingen av utforming og produksjon av bispekåpen kommer etter en konkurranse som var åpen for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Ved innsendingsfristen for konkurransen var det kommet 19 forslag til utforming av bispekåpe til preses. Nidaros bispedømmeråd har vedtatt å gi oppdraget til Vindfang AS og kunstnerne Astri Reppe og Lise Skjåk Bræk.

Nidaros bispedømmeråd har nå behandlet saken om hvem som skal gis oppdraget å produsere bispekåpe til preses.

- Bispekåpen er sammen med bispekorset et av biskopens fremste embetssymbol. Den uttrykker det kall og den myndighet som er gitt biskopen av kirken og den posisjon embetet har i vår tid. Til embetet som preses vil det nå bli laget en bispekåpe som vil ha stor symbolverdi for preses sin representasjon og oppdrag for kirken, forteller bispedømmerådet i en pressemelding.

Det er reklamebyrået Vindfang AS på Hitra som er kontrakstpartner og Lise Skjåk Bræk og Astri Reppe er engasjert av selskapet.

Astri Reppe er kunstner og designer fra Frøya. Hun har en rekke godt kjente lokale produksjoner bak seg, og også flere kjente serviser hos Porsgrund Porselensfabrikk.

Lise Skjåk Bræk er enerkjent som en av landets fremste tekstilkunstnere.

Bispekåpen vil bli produsert og levert i løpet av første halvdel av 2013.