Hvordan ville du reagert om du daglig måtte undres på hva du har av inntekt neste måned? Eller om du stadig måtte avbryte avtaler med dine barn når de skal spille kamp eller opptre fordi sjefen beordret deg på jobb?

28. januar aksjonerte 1,5 millioner organiserte i LO, YS og Unio i etterkrigstidens største politiske streik mot regjeringens endringer i Arbeidsmiljøloven. Den gir flere midlertidige stillinger, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid for ansatte. I hele Trøndelag fyltes gater og torg. Til tross for protester endret Høyre, FrP, Venstre og KrF loven fra 1. juli. De kaller det «oppmyking» og «fleksibilitet», men det gjelder mest for arbeidsgiverne.

Banker er ikke spesielt fleksible med å gi lån om du mangler fast jobb. For familien din er det neppe oppmykende at du kan beordres til å jobbe mer. Riktig nok kan du nå kreve fast jobb etter tre år framfor fire år som midlertidig ansatt, men hva hjelper det når mer midlertidighet er regelen?

Norske kommuner avgjør selv om de vil følge regjeringens arbeidsgiverpolitikk. Derfor er årets valg et verdivalg for hva slags arbeidsliv vi skal ha. En rekke kommuner i Trøndelag har sagt nei til å svekke de ansattes arbeidsvilkår, fortrinnsvis kommuner med sosialdemokratisk flertall.

Dette gjelder også kommunene Hitra og Frøya - der Arbeiderpartiet har fremmet forslag i kommunestyrene og fått flertall for at de fortsatt skal benytte de gamle bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Dette står det respekt av. Dine og mine arbeidslivsrettigheter er kjempet fram gjennom årtier med kamp.

Fagforeningene har vært den eneste effektive stemmen til de ansatte. Her ligger blant annet bakgrunnen for våre rettigheter til sykepenger, alderstrygd, ferierettigheter, likestilling og hvor lang arbeidsdagen din skal være. Den norske modellen med trepartssamarbeidet blir brukt som en av forklaringene på at vi bedre enn de fleste har klart å fordele vår velstand.

Nå er det fritt fram for arbeidsgiver å bestemme om du skal få fast eller midlertidig jobb. Det betyr mer makt til arbeidsgiver og større utrygghet for de ansatte. Begge deler forringer verdiene Norge er bygget på. Når du ikke får lån fordi du ikke har fast jobb, åpner vi for et skille der noen kan eie og andre leie bolig.

Når du må jobbe mer, blir det mindre tid til dine nærmeste – særlig om søndagen som annerledes dag forsvinner. Et seriøst arbeidsliv er sentralt for et godt samfunn. Sosial dumping undergraver opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår, opptrer ofte sammen med arbeidslivskriminalitet.

I forrige stortingsperiode vedtok det rødgrønne flertallet tre handlingsplaner mot sosial dumping. Nå har Høyre og FrP-regjeringen fjernet adgangen til kollektiv søksmålsrett, det vil si fagforeningens adgang til å gå til søksmål på vegne av arbeidstakerne. Ergo får useriøse arbeidsgivere mer spillerom.

Kort sagt har vi raskt fått endret tryggheten samfunnet vårt er fundert på; et trygt og godt arbeidsliv. Det er ikke for sent å styrke dine og mine rettigheter som ansatt, men valgdagen 14. september avgjør hvor raskt vi kan gå i gang.

Sveinung Gundersen

LO Hitra og Frøya