Legger ut lenser for å hindre oljesøl i vassdraget

foto