Mangler båt som kan sikre øyeblikkelig utrykning. - Vi har ingen garanti

foto