Ber om 2,5 millioner til klubbhus, men rådmannen er skeptisk