Frontkolliderte ved forbikjøring av stillestående vogntog