Anleggsgruppa til Hitra Idrettslag har ansvaret for flere populære turområder på Hitra.

Nå skal de i gang med det tredje og avsluttende byggetrinnet på deres nyeste storprosjekt, Eaholmen nærmiljøanlegg, forteller lederen for anleggsutvalget, Bror Blichfeldt.

Populært nærmiljøanlegg

Eaholmen nærmiljøanlegg er et samlingssted nede ved sjøen mellom Fillan sentrum og Gammel-Fillan.

Hitra Idrettslag har tidligere inngått avtale med de to grunneierne John Harald Lervåg og Torbjørn Glørstad om å få leie det flotte området nede ved Aurn. Og det er de veldige takknemlige for at de får, påpeker Blichfeldt.

Selve nærmiljøanlegget består blant annet av et naust og et aktivitetshus, hvor 50 m2 av huset er oppvarmet areal for bruk av skoler og barnehager, samt 50 m2 uteareal under tak for bruk av allmennheten.

Anlegget har også gode bålmuligheter, sittebenker og ei flytebrygge.

- Nærmiljøanlegget har blitt såpass populært, at det måtte lages skjema for å fordelt dagene mellom interesserte brukergrupper, forteller Blichfeldt.

Eaholmen Nærmiljøanlegg blir mye brukt, særlig av barnehager og skoleklasser på Hitra. (Arkiv

Opplyst gangsti til og rundt anlegget

Fillan skole og barnehage har i samarbeid med Hitra videregående skole kjøpt inn åtte kanoer og en robåt, som ligger klare til bruk i naustet. Ved Aurtjønna er det gode muligheter for barn og unge å utforske livet i fjæra, i tillegg til fine og trygge bademuligheter.

Ikke rart plassen har blitt såpass populær.

Men fortsatt gjenstår det en ting til, som kan gjøre at anlegget blir enda mer brukt året rundt.

- Første trinn var å bygge nærmiljøanlegget, deretter fikk vi laget flytebrygga. Nå står siste byggetrinn igjen og det er å lage opplyst gangsti til og rundt anlegget. Det skal også lages ei bru over innløpet mellom sjøen og Aurtjønna, slik at man får ei rundløype her nede, forteller Blichfeldt.

Den opplyste gangstien skal gå i fra området rundt restauranten Taverna på Fillan og ned den gamle veien til Aurn og Eaholmen Nærmiljøanlegg. Rundt selve Aurtjønna (den prikkete linja) skal det også lages opplyst gangvei og ved innløpet til Aurtjønna skal det bygges ei gangbru (punkt 8). Det er også tenkt at det skal gå turstier opp mot to utkikksposter (punkt 11 og 12).

Et ønsket anlegg

Prisen for opplyst gangsti blir på omtrent 500 000 kroner.

Finansieringen har Hitra IL klart å skaffe til veie med spillemidler, tilskudd i fra Hitra kommune og støtte i fra Lerøy Midt.

- Det igjen, viser oss at dette er et veldig ønsket anlegg, sier Blichfeldt.

- Anleggsgruppa i Hitra IL, tenker å starte rundt den 1. februar, og da skal vi først planere ut hvor gangstien skal gå. Akkurat dette arbeidet har vi leid inn en entreprenør til å hjelpe oss med, ellers skal anleggsgruppa gjøre det meste selv.

Planering og gatelys

Blichfeldt forteller at den nye opplyste gangveien skal gå i fra området ved restauranten Taverna og ned langs den gamle veien til Aurn. Det er ganske bratt der, men veien skal tilrettelegges.

- Vi ønsker at stien og nærmiljøanlegget skal kunne taes i bruk av alle som ønsker det. Når vi flater ut enkelte parti blir det enklere for de med rullestol, barnevogner eller sykler å ferdes her.

Stien til og rundt nærmiljøanlegget skal være grusdekt og måle to meter i bredden.

Når tæla etter hvert slipper taket, begynner de arbeidet med å grave ned kabler og få satt opp gatelys, sier Blichfeldt.

- Det er dyrt med lys, men vi velger gatelys rundt løypa for å gjøre området mer brukervennlig. Samtidig kan det da brukes uansett årstid.

Kommunens planer i området

Det har lenge vært i planene til Hitra kommune, å lage en gangsti i fra Aurn og i retning Gammel-Fillan langs med sjøen, men tiltaket har ikke blitt realisert.

- Det hadde vært positivt om vi fikk flettet sammen disse turstiene, sier Bror Blichfeldt.

- Vi setter nå i gang og tar vår bit, så håper vi selvfølgelig at kommunen hiver seg med og følger opp videre med sin bit og forlenger traseen videre bort til Gammel-Fillan.

Det kan også nevnes at det tidligere har blitt foreslått å lage gangvei den andre veien også, i fra Aurn og langs sjøkanten rundt til Vikantoppen, Oldervika og helt til Lervågen.

Ellers berømmer lederen i anleggsgruppa de frivillige.

- Folk er flinke til å stille opp på dugnad når sånt arbeid skal gjøres. Anleggsgruppa tenker at stien i og rundt Eaholmen nærmiljøanlegg skal stå ferdig til sommeren 2016.

En halv million til gangsti

I investeringbudsjettet for 2016, har Hitra kommune en post pålydende 500 000 kroner til gangsti i fra Aurn til Gammel-Fillan.

Nytt budsjettår

- Vi er i gang med nytt budsjettår og har ikke hatt tid til dialog rundt denne saken ennå, sier kommunalsjef for Drift og Eiendom i Hitra kommune, Ann-Magritt Glørstad.

Gangsti i fra Aurn og Gammel-Fillan har vært en post på budsjettet i flere år, uten at tiltaket har blitt realisert.

- Hvorfor det ikke er realisert tidligere, har jeg ikke kjennskap til, sier kommunalsjefen.

En del som må på plass

På nåværende tidspunkt, kan ikke Ann-Magritt Glørstad svare på når og om det eventuelt blir en gangsti der i løpet av året.

- Det er en del som må plass, før man kan sette i gang med det praktiske rundt en gangsti i fra Aurn til Gammel-Fillan. Først må vi prosjektere og kartlegge hva som må til for å få laget gangstien. Vi må se nærmere på ressurser og økonomi, det må også reguleringsarbeid til og gjøres eventuelle grunneieravtaler. Derfor må vi først drøfte dette internt og se an hvordan vi skal gripe fatt saken videre.

Kommunalsjef for Drift og Eiendom i Hitra kommune, Ann-Magritt Glørstad (Arkivfoto).