Odd Fellow II har det siste året blitt brukt som resserveskøyte i redningsselskapet. Nå er den tatt ut av drift, og solgt. Kjøperen er Biotrål på Frøya. Daglig leder Hallgeir Bremnes forteller at rederiet betalte 2, 3 millioner for båten.

Biotrål ble i utgangspunktet startet som et taretråler-rederi, men har i det siste satset stort på servicetjenester overfor oppdrettsnæringa.

- Vi skal bruke den som backup-båt i forbindelse med oppdrag vi har, som for eksempel inspeksjoner på oppdrettanlegg, forteller Bremnes.

Men han sier firmaet ikke kommer til å ha noen stordrift på båten, og at de allerede har tilbudt andre å bruke båten.

- Vi ser for oss at den kan brukes som en reserve til redningsformål. Vi har sendt forespørsel til redningsselskapet om de er interessert i å disponere den som en resserve her i nærområdene. Vi har også luftet om det kan være interessant for et frivillig redningskorps, og noen av veteraner i småbåtforeninga på Siholmen er svært interesserte, sier Hallgeir Bremnes i Biotrål.

Båten er fullt utstyrt slik den var da den var i tjeneste i redningsselskapet.