- Vi er mange som har snakket om det flere ganger at er det noen som fortjener lokalavisas julestjerne, så er det den lokale trekkspillklubben, forteller Oliv Pedersen.

Den siste torsdagen hver måned arrangeres det Dansekafe i Fillan grendahus og da sørger Hitra og Frøya trekkspillklubb for variert musikk og god stemning.

- Vi er alle enige om at de gjør et veldig godt tiltak for oss eldre som ikke er ute på så mye ellers. Dette er fin morsjon for oss og et høydepunkt vi gleder oss veldig til.

Hitra og Frøya trekkspillkubb spiller gammeldans og swing, og det publikum ellers måtte ønske seg av musikk, sier Pedersen.

- De gutta er i storform når de spiller opp til dans. Og vi går glade en hel måned, til neste gang trekkspillklubben kommer og spiller for oss.

Hitra og Frøya trekkspillklubb forteller at de setter stor pris på de gode ordene og lokalavisas julestjerne.

Musikalsk forbrødring

Trekkspillklubben ble etablert tilbake i 1991 og består i dag av de ti musikerne Torstein Krangnes, Atle Strøm, Øyvind Øyen, Ole Skaaren, Sigmund Pettersen, Einar Skatvold, Sigbjørn Hellevik, Magne Romestrand, Magne Johansen og Erling Edvardsen. Fire frøyværinger og seks hitterværinger.

- Vi driver musikalsk forbrødring mellom øyene, spøker leder Atle Strøm og tilføyer:

- Ikke mange andre tilbyr samme type musikk som oss så det er de som følger oss hvor vi har spilleoppdrag. Som drar mellom Frøya og Hitra for å få med seg opptredene våre.

Sigbjørn tilføyer at de i tillegg til Hitrapensjonistenes dansekafe har faste månedlige spilloppdrag på Flatval grendahus og på Blåfjell i Fillan.

- I tillegg blir det en del spilling utenom, blant annet julebord i regi livsglede for eldre, Eldres dag på Dolmsundet, spilloppdrag i Sletta kirke, på Savalen og for lokallaget LHL Frøya.

De tar noen kroner for spilloppdragene sine, men det er vel nærmest som veldedighet å regne med tanke på hvor mange musikere de er, kommer karene fram til.

Sosialt og artig

- Men vi gjør jo dette fordi det er sosialt og artig. Spillingen er vår hobby, legger Øyvind til.

- Det er veldig givende. Vi har et takknemlig publikum som inspirerer oss til å fortsette. Og de har imponerende god kondis. De er ute på gulvet dans etter dans, slår Einar smilende fast.

Det er forøvrig ikke bare trekkspill det går i. Sigbjørn spiller elbass, Atle slagverk og Magne J. gitar, samt at Ole og Magne R. synger en del.

Trekkspillklubben har et imponerende stort repertoar på omtrent 130 låter. De har et system på hvilke låter de har spilt seg gjennom og tar opp tråden igjen når opptrer neste gang slik at de vedlikeholder alle melodiene like godt.

- Ved å holde konserter jevnlig holder vi musikkkunnskapen vår ved like og lærer stadig noe nytt, legger Sigbjørn til.

Særlig rekruttering til trekkspillklubben har det ikke vært, forteller leder Strøm.

- Det kommer ikke særlig mange nye til, men vi har ingen restriksjoner på hvor mange vi kan være og er absolutt åpne for å ta inn nye medlemmer i klubben. Og åpne for nye oppdrag.