Mistenker at det har rømt fisk - ber om hjelp fra publikum