Frøya kommunestyre har i dag satt av to og en halv time til å diskutere oppvekstsektoren i Frøya kommune. Politikerne fikk en myk og positiv start med besøk fra Dyrøy oppvektssenter, hvor barnehagen er livsglede-barnehage. Det betyr at barna jevnlig har møter med den eldre generasjonen, og de bidrar blant annet på dagsenter for demente. I kommunestyret møtte hele oppvekstsenteret, hvor de sang og overrakte en plansje til ordføreren.

På bildet er det Even Mathias Kvernø som overrekker plansjen til ordfører Berit Flåmo.

DIREKTESENDING: Følg oppvekstdebatten fram til klokka 13 her.