På folkemøtet om kommunereformen på Fillan tirsdag, dukket det opp 40 personer. Etter orienteringen fra ordføreren var det duket for ulike reaksjoner og spørsmål fra de fremmøtte.

Rystet over storkommune-forslag

- Hvor er ungdommene? Det var det første spørsmålet som ble stilt representantene fra kommunen, for det er ikke til å komme bort i fra at den yngre garde glimret med sitt fravær.

Ordføreren kunne fortelle at de har vært innom ungdomsskolen og at det er avtalt tid med elever fra den videregående skolen også.

- Ungdommene skal besvare et spørreskjema fra oss rundt sammenslåingen, som vi skal bruke senere, sa Ole L. Haugen.

Enkelte ga uttrykk for at de er sterkt i mot storkommune-forslagene.

- Jeg er rystet og synes det høres helt forferdelig ut med kommunesammenslåing med kommuner som Aure, Hemne og Smøla. Det blir for stort, jeg synes vi har det bra som vi har det.

Flere i forsamlingen nikket seg enige i dette utspillet.

- Vi har det bra her på Hitra, men vi vet ikke hva vi går mot ved sammenslåing, sa Per Ervik under folkemøtet.

Lokaldemokratiet

Lars Hammernes hadde flere spørsmål og lurte blant annet på hvordan lokaldemokratiet styrkes ved en eventuell kommunesammenslåing.

- Man vil ha null sjangs til å sette seg inn i det lokale, når vi for eksempel har problemer med å få gjennomført skolestruktur og gang- og sykkelveier her på Hitra i dag. Det er viktig å tenke nærhet og tilhørighet.

Han lurte også på hvordan bo- og arbeidsmarkedet vil endres ved kommunesammenslåing, og påpekte at administrasjonssentret oftest blir vinneren ved sammenslåing.

Hammernes ville til slutt vite hvor mye penger kommunen har brukt på kommunereformen så langt.

- Foreløpig har vi gjort dette billig, vi har ikke brukt mer enn det Fylkesmannen har tildelt oss, svarte rådmann Laila E. Hjertø.

Interkommunalt samarbeid

Flere trakk fram det interkommunale samarbeidet som en mulig løsning fremfor kommunesammenslåing.

Her ble PP-tjenesten ( pedagogisk-psykologisk tjeneste) som har samarbeidet om tjenester innen skoler og barnehager på Hitra, Frøya og Snillfjord i til sammen tolv år, trukket fram som et godt eksempel.

- Både renovasjon og feiing fungerer også utmerket interkommunalt, sa ordføreren, - det vi vet er at barnevernstjensten interkommunalt ikke har fungert, men det kan jeg ikke gå nærmere inn på i denne sammenhengen.

Gjeld

- Det er duket for krangel hvis man må ta over gjelden til kommunene man slår seg sammen med, sa Ragnhild Reitan og ville vite hvor mye kommunene har i gjeld.

- Hitra er av kommunene i Sør Trøndelag med mest gjeld og der står vi ganske likt i forhold til Frøya, svarte ordføreren.

Ragnhild Reitan ville vite hvordan gjeldsstatusen til de ulike kommunene er.

- Vet ikke hva vi går mot

- Det må beinhard integrering til ved kommunesammenslåing. Og det er nok enklere å integrere en i fra Eritrea på Hitra, enn en øyværing i en storkommune, sa Per Ervik til latter fra hele salen.

Ervik mener at Hitra ikke bør gå for en kommunesammenslåing.

- Det er en grunn til at mange eldre kommer flyttende tilbake til Hitra igjen. Vi har det bra her på Hitra, men vi vet ikke hva vi går mot ved sammenslåing.

Avhengig av nye arbeidsplasser og vekst

Anton Fjeldvær tok tak i det økonomiske aspektet.

- Staten premierer for kommunesammenslåing, sa Fjeldvær.

- Dessuten er vi inne i en annen tid nå, hvor vi ikke har det store behovet for nærhet til alt. Hvor ofte går vi på kommunesenteret eller til banken, når det meste kan gjøres over internett?

Fjeldvær påpekte at det er et godt samarbeid mellom Hitra og Frøya og mange som pendler mellom øyene allerede.

- Jeg mener vi må være positive og nysgjerrige på kommunesammenslåing og ta ansvar for å gjøre kommunen vår attraktiv. Det er trivelig at pensjonistene kommer flyttende tilbake til Hitra, men vi er avhengige av nye arbeidsplasser og ny vekst på Hitra, avsluttet Fjeldvær til applaus fra en god del av de fremmøtte.

Orienterte om kommune-reformen

På dette og de tidligere folkemøtene i skolekretsene, startet ordfører Ole L. Haugen folkemøtet med å orientere om kommunereformen generelt og om Hitras nåværende status med tanke på en eventuell kommunesammenslåing med en eller flere nabokommuner.

- Det har vært havari blant en del av alternativene som kom opp innledningsvis. Frøya har sagt at de ikke er interessert i videre utredninger med andre kommuner enn Hitra og etter det har Hemne gjort vedtak på at de ikke ønsker å ha oss med videre. Men Aure og Smøla ønsker å prate nærmere med oss og kommunene på Fosen vil ha et møte med oss.

Rådmann Laila Eide Hjertø delte deretter av sine erfaringer fra reformprosessen så langt.

Rådmann Laila Hjertø og ordfører Ole L. Haugen orienterte de fremmøtte om kommunereformen og Hitras nåværende status med tanke på en eventuell kommunesammenslåing. De svarte også på spørsmål og kommentarer underveis.

- Min opplevelse er at Hitra ikke kan ta valget ut fra hva vi tror vi er nødt til. Jeg mener Hitra fortsatt må sondere seg frem til hva som er det beste for oss. Det er viktig for oss, på grunn av at vi har et så godt utgangspunkt, sa rådmannen.

Før juni skal kommunen prioritere én, eller maks to sammenslåingsalternativ.

- Til neste vår må vi konkludere om vi skal slå oss sammen med noen, eller om vi skal stå alene og vedtar vi å slå oss sammen med noen, så skal vi være oppe å gå som ny kommune i løpet av 2020. Det er ikke lang tid, sa Haugen.

Spennende med ulike synspunkt

En del ga uttrykk for at de ikke ble stort klokere etter at folkemøtet var avsluttet, fordi det fremdeles er mange uavklarte punkter i forhold til reformen.

- Det var likevel spennende å høre de ulike synspunktene som kommer fram på dagens møte. Det er jo interessant med tanke på hva som skjer med lokalsamfunnet vårt, sa en av damene på vei ut av Meierisalen.