Under torsdagens kommunestyremøte kunne museumsdirektør Svein Bertil Sæther orientere nærmere om Kystmuseets virksomhet og planer videre. Blant annet kunne Sæther avsløre at det blir en ny utstilling i terminalbygget på Jøsnøya i mai.

Havet i en tynn tråd og hermetikk-utstilling

- Kystmuseet jobber kontinuerlig med miljøspørsmål. Marin forsøpling er en av vår tids største trusler mot havet som framtidas matfat og i mai blir det mulig å se utstillingen "Havet i en tynn tråd" på Sandstad. Alle som ferdes i terminalbygget vil komme i nærkontakt med utstillingen, sa Svein Bertil Sæther under møtet.

Han kunne også forteller at Kystmuseet driver med egen forskning og at de satte i gang et nytt prosjekt i fjor.

- Hermetikkindustriens historie på Hitra og Frøya skal resultere i ei større utstilling i samarbeid med Hopsjøen kyst- og kultursenter AS. Den er tenkt å vises fram i Hopsjø-fabrikkens andre etasje i 2019.

Innvandrernes historier

I tillegg til formidling, forskning og forvaltning, har også Kystmuseet som oppgave å tenke fornying.

- Vår samfunnsoppgave er å ta vare på historia for framtidige generasjoner og vi har som mål at andregenerasjons innvandrere også skal kunne finne igjen sine historier på Kystmuseet. Vi tenker å ta tak i bakgrunnshistoriene til arbeidsinnvandrere som har kommet hit i hovedsak for å jobbe innen oppdrettsnæringen. Samle bakgrunnsmateriale om hvor innvandrerne kommer fra, hvorfor de dro, hvorfor de valgte seg Hitra og hvordan det var å komme til Hittersamfunnet.

Sæther legger til at det er viktig å finne stemmer som vil fortelle og at arbeidsinnvandrerne selv skal involveres i arbeidet.

- Dette blir en sentral del av jobbingen til Kystmuseet videre.