14.000 har spilt åpningslåta, men går det an å leve av det, Jonas?