Flere kjører ut i kryssene mellom ny og gammel Laksevei