- Det er svært krevende å stenge en bedrift hvor det er dyr i fokus