Ordfører har behandlet slike saker i 34 år. Nå ble han inhabil