Eksplosjonen ved Lerøy Midts foredlingsanlegg torsdag i forrige uke, har fått store konsekvenser. To menn ble skadet, derav én meget alvorlig.

Skadene på anlegget for også store konsekvenser for produksjonen.

- Vi har permittert folket ut uken, mens vi avventer hva vi får til å gjøre med anlegget. Vi vurderer situasjonen fortløpende, sier Sven Amund Fjeldvær, administerende direktør i Lerøy Midt.

Ukjent årsak

Det er ikke riktig at det var en tank med maursyre som eksploderte, slik det tidligere er beskrevet.

Eksplosjonen skjedde i en tank som ble brukt til å lagre avskjær fra laksen som foredles ved fabrikken. Avskjæret blir tilsatt maursyre for at den ikke skal råtne. Dette blir til såkalt ensilasje. Så lenge ensilasjeanlegget ikke er i drift, må produksjonen i fabrikken stoppes.

- Vet dere mer om årsaken til ulykken?

- Nei. Det er noe politiet må gjøre en vurdering på.

- Jobbet de som ble skadet inne i tanken?

- Nei. Det var ingen inne i tanken. De jobbet i området rundt.

- Jobbet de direkte på tanken som eksploderte?

- Det vet vi ikke.

Saken fortsetter under bildet

Deformert: Rør og pumpeanlegg i et teknisk rom like inntil tanken er revet av og deformert.

Jobbet i teknisk

- Hvordan følger dere opp de skadde.

- Vi har løpende kontakt angående statusen deres, og de pårørende.

De to skadede var fast ansatt ved fabrikken og jobbet i teknisk avdeling.

- Hva skjer med laksen som skulle til fabrikken?

- Den selger vi andre plasser.

- Selges den hel da?

- Ja. Det er ikke noe problem, sier Fjeldvær.

Bedret status for skadet mann

Mannen som ble hardest skadd i eksplosjonen ved Lerøy Midt, ligger fremdeles på intensivavdelingen ved St.Olavs. Han er meget alvorlig skadet, men tilstanden har bedret seg. Fredag var mannens tilstand kritisk.

- Han er fremdeles veldig alvorlig skadd, men tilstanden har gått fra kritisk til stabil, sier kommunikasjonsrådgiver Christina Yvonne Olsen ved St.Olavs hospital.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no